Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 11 512 000 11 047 898 11 048 000 11 048 000
- z toho transfery 1 018 000 1 073 000 1 073 000 1 073 000
Náklady - hlavní činnost 11 492 000 11 047 898 11 048 000 11 048 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 20 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 163 900 172 800 172 800 172 800
Náklady - doplňková činnost 103 900 112 800 112 800 112 800
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 60 000 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 11 675 900 11 220 698 11 220 800 11 220 800
Celkem náklady 11 595 900 11 160 698 11 160 800 11 160 800
Výsledek hospodaření celkem 80 000 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 7 398 316 7 109 000 × ×
Odpisy 58 549 59 642 × ×
frame-scrollup