Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 10 139 000 9 902 398 9 902 000 9 897 000
- z toho transfery 990 000 1 018 000 1 018 000 1 018 000
Náklady - hlavní činnost 10 139 000 9 902 398 9 902 000 9 897 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 148 000 159 600 159 600 159 600
Náklady - doplňková činnost 88 000 99 600 99 600 99 600
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 60 000 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 10 287 000 10 061 998 10 061 600 10 056 600
Celkem náklady 10 227 000 10 001 998 10 001 600 9 996 600
Výsledek hospodaření celkem 60 000 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 6 442 015 6 317 000 × ×
Odpisy 34 724 58 558 × ×
frame-scrollup