Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace (IČO 62330390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 14 366 524 15 664 641 15 649 000 15 649 000
- z toho transfery 1 360 000 1 263 000 1 263 000 1 263 000
Náklady - hlavní činnost 14 366 524 15 664 641 15 649 000 15 649 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 366 524 15 664 641 15 649 000 15 649 000
Celkem náklady 14 366 524 15 664 641 15 649 000 15 649 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 490 830 10 459 000 × ×
Odpisy 95 495 100 000 × ×
frame-scrollup