Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace (IČO 62330390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 10 725 240 11 879 078 16 300 000 12 500 000
- z toho transfery 1 203 000 1 360 000 1 360 000 1 360 000
Náklady - hlavní činnost 10 725 240 11 879 078 16 300 000 12 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 725 240 11 879 078 16 300 000 12 500 000
Celkem náklady 10 725 240 11 879 078 16 300 000 12 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 904 752 7 578 000 × ×
Odpisy 106 147 117 331 × ×
frame-scrollup