Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 36 423 550 33 090 687 33 706 000 32 358 000
- z toho transfery 7 193 604 5 581 336 4 731 000 4 731 000
Náklady - hlavní činnost 38 806 713 35 329 016 35 990 000 34 550 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -2 383 163 -2 238 329 -2 284 000 -2 192 000
Výnosy - doplňková činnost 20 069 246 20 106 028 20 508 000 20 918 000
Náklady - doplňková činnost 17 406 064 17 867 699 18 224 000 18 587 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 663 182 2 238 329 2 284 000 2 331 000
Celkem výnosy 56 492 796 53 196 715 54 214 000 53 276 000
Celkem náklady 56 212 777 53 196 715 54 214 000 53 137 000
Výsledek hospodaření celkem 280 019 0 0 139 000
Náklady na platy 27 183 737 28 468 712 × ×
Odpisy 460 436 756 607 × ×
frame-scrollup