Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 39 606 725 31 705 248 31 200 000 32 000 000
- z toho transfery 7 515 738 6 002 813 5 159 650 5 159 650
Náklady - hlavní činnost 40 864 393 34 148 148 33 200 000 33 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -1 257 668 -2 442 900 -2 000 000 -1 800 000
Výnosy - doplňková činnost 21 389 931 23 081 508 23 542 000 24 013 000
Náklady - doplňková činnost 19 357 675 20 638 608 21 542 000 21 972 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 032 256 2 442 900 2 000 000 2 041 000
Celkem výnosy 60 996 656 54 786 756 54 742 000 56 013 000
Celkem náklady 60 222 068 54 786 756 54 742 000 55 772 000
Výsledek hospodaření celkem 774 588 0 0 241 000
Náklady na platy 29 377 233 29 667 699 × ×
Odpisy 539 772 770 438 × ×
frame-scrollup