Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (IČO 62330420)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 785 384 8 466 612 8 466 612 8 466 612
- z toho transfery 54 000 54 000 54 000 54 000
Náklady - hlavní činnost 7 785 742 8 466 381 8 466 381 8 466 381
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -358 231 231 231
Výnosy - doplňková činnost 148 707 157 300 157 300 157 300
Náklady - doplňková činnost 81 838 78 826 78 826 78 826
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 66 869 78 474 78 474 78 474
Celkem výnosy 7 934 091 8 623 912 8 623 912 8 623 912
Celkem náklady 7 867 580 8 545 207 8 545 207 8 545 207
Výsledek hospodaření celkem 66 511 78 705 78 705 78 705
Náklady na platy 5 067 059 5 672 160 × ×
Odpisy 116 866 117 092 × ×
frame-scrollup