Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (IČO 62330420)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 9 993 490 9 852 900 9 852 900 9 852 900
- z toho transfery 144 000 54 000 54 000 54 000
Náklady - hlavní činnost 10 057 714 9 851 964 9 851 964 9 851 964
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -64 224 936 936 936
Výnosy - doplňková činnost 160 724 163 217 163 217 163 217
Náklady - doplňková činnost 80 000 99 681 99 681 99 681
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 80 724 63 536 63 536 63 536
Celkem výnosy 10 154 214 10 016 117 10 016 117 10 016 117
Celkem náklady 10 137 714 9 951 645 9 951 645 9 951 645
Výsledek hospodaření celkem 16 500 64 472 64 472 64 472
Náklady na platy 5 956 707 6 570 000 × ×
Odpisy 153 918 195 420 × ×
frame-scrollup