Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (IČO 62331205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 23 887 793 25 484 731 25 645 000 25 635 000
- z toho transfery 3 042 272 3 054 613 2 990 000 3 030 000
Náklady - hlavní činnost 23 887 793 25 484 731 25 645 000 25 635 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 82 000 85 000 85 000 85 000
Náklady - doplňková činnost 42 000 40 000 40 000 40 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 45 000 45 000 45 000
Celkem výnosy 23 969 793 25 569 731 25 730 000 25 720 000
Celkem náklady 23 929 793 25 524 731 25 685 000 25 675 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 45 000 45 000 45 000
Náklady na platy 14 916 107 15 920 000 × ×
Odpisy 274 845 314 988 × ×
frame-scrollup