Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (IČO 62331205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 21 715 641 23 530 324 23 697 000 23 659 000
- z toho transfery 3 072 714 2 855 286 2 930 000 3 012 000
Náklady - hlavní činnost 21 715 641 23 530 324 23 697 000 23 659 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 80 296 80 000 80 000 80 000
Náklady - doplňková činnost 40 809 35 000 35 000 35 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 39 487 45 000 45 000 45 000
Celkem výnosy 21 795 937 23 610 324 23 777 000 23 739 000
Celkem náklady 21 756 450 23 565 324 23 732 000 23 694 000
Výsledek hospodaření celkem 39 487 45 000 45 000 45 000
Náklady na platy 13 077 229 14 578 900 × ×
Odpisy 257 163 257 301 × ×
frame-scrollup