Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331493)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 016 600 29 563 000 30 015 492 30 387 492
- z toho transfery 3 387 000 3 386 000 3 724 000 4 096 000
Náklady - hlavní činnost 28 016 600 29 563 000 30 015 492 30 387 492
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 44 500 8 800 8 800 108 000
Náklady - doplňková činnost 17 800 0 0 43 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 26 700 8 800 8 800 65 000
Celkem výnosy 28 061 100 29 571 800 30 024 292 30 495 492
Celkem náklady 28 034 400 29 563 000 30 015 492 30 430 492
Výsledek hospodaření celkem 26 700 8 800 8 800 65 000
Náklady na platy 17 568 135 18 751 000 × ×
Odpisy 439 725 441 727 × ×
frame-scrollup