Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331493)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 23 658 669 27 332 000 27 677 925 28 043 925
- z toho transfery 3 338 500 3 327 000 3 659 000 4 025 000
Náklady - hlavní činnost 23 658 669 27 332 000 27 677 925 28 043 925
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 64 000 64 000 55 000 55 000
Náklady - doplňková činnost 25 600 25 600 25 000 25 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 38 400 38 400 30 000 30 000
Celkem výnosy 23 722 669 27 396 000 27 732 925 28 098 925
Celkem náklady 23 684 269 27 357 600 27 702 925 28 068 925
Výsledek hospodaření celkem 38 400 38 400 30 000 30 000
Náklady na platy 14 623 262 15 866 000 × ×
Odpisy 450 193 441 191 × ×
frame-scrollup