Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331515)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 30 336 096 34 218 713 32 109 144 32 102 144
- z toho transfery 5 499 000 5 699 000 5 705 000 5 705 000
Náklady - hlavní činnost 30 686 096 34 568 713 32 459 144 32 452 144
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -350 000 -350 000 -350 000 -350 000
Výnosy - doplňková činnost 1 300 500 1 300 500 1 300 500 1 300 500
Náklady - doplňková činnost 850 500 850 500 850 500 850 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 450 000 450 000 450 000 450 000
Celkem výnosy 31 636 596 35 519 213 33 409 644 33 402 644
Celkem náklady 31 536 596 35 419 213 33 309 644 33 302 644
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 17 135 938 18 657 000 × ×
Odpisy 2 681 573 3 320 497 × ×
frame-scrollup