Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331515)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 33 812 282 35 478 216 34 498 216 33 700 216
- z toho transfery 6 305 000 5 720 000 5 717 000 5 757 000
Náklady - hlavní činnost 34 162 282 35 828 216 34 848 216 34 050 216
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -350 000 -350 000 -350 000 -350 000
Výnosy - doplňková činnost 1 100 500 1 100 500 1 100 500 1 100 500
Náklady - doplňková činnost 650 500 650 500 650 500 650 500
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 450 000 450 000 450 000 450 000
Celkem výnosy 34 912 782 36 578 716 35 598 716 34 800 716
Celkem náklady 34 812 782 36 478 716 35 498 716 34 700 716
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 19 080 585 19 667 000 × ×
Odpisy 3 403 443 3 449 346 × ×
frame-scrollup