Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331540)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 57 100 000 61 730 103 54 600 000 54 800 000
- z toho transfery 12 230 730 14 122 000 10 500 000 10 500 000
Náklady - hlavní činnost 57 250 000 61 896 903 54 750 000 54 950 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -166 800 -150 000 -150 000
Výnosy - doplňková činnost 1 380 000 1 420 000 1 430 000 1 430 000
Náklady - doplňková činnost 1 100 000 1 146 890 1 150 000 1 150 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 280 000 273 110 280 000 280 000
Celkem výnosy 58 480 000 63 150 103 56 030 000 56 230 000
Celkem náklady 58 350 000 63 043 793 55 900 000 56 100 000
Výsledek hospodaření celkem 130 000 106 310 130 000 130 000
Náklady na platy 27 970 700 30 919 147 × ×
Odpisy 3 771 748 3 819 387 × ×
frame-scrollup