Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331540)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 62 800 000 66 222 871 57 435 000 55 800 000
- z toho transfery 14 542 000 10 685 000 10 792 000 10 792 000
Náklady - hlavní činnost 62 950 000 66 338 931 57 535 000 55 900 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -150 000 -116 060 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 1 480 000 1 520 000 1 540 000 1 540 000
Náklady - doplňková činnost 1 220 000 1 306 300 1 340 000 1 340 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 260 000 213 700 200 000 200 000
Celkem výnosy 64 280 000 67 742 871 58 975 000 57 340 000
Celkem náklady 64 170 000 67 645 231 58 875 000 57 240 000
Výsledek hospodaření celkem 110 000 97 640 100 000 100 000
Náklady na platy 31 394 000 34 770 191 × ×
Odpisy 3 828 801 3 922 364 × ×
frame-scrollup