Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace (IČO 62331558)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 29 612 908 31 609 000 31 609 000 31 609 000
- z toho transfery 3 177 000 2 820 000 2 820 000 2 820 000
Náklady - hlavní činnost 29 612 908 31 609 000 31 609 000 31 609 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 287 848 300 000 300 000 300 000
Náklady - doplňková činnost 137 848 180 524 180 524 180 524
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 119 476 119 476 119 476
Celkem výnosy 29 900 756 31 909 000 31 909 000 31 909 000
Celkem náklady 29 750 756 31 789 524 31 789 524 31 789 524
Výsledek hospodaření celkem 150 000 119 476 119 476 119 476
Náklady na platy 18 780 520 20 250 160 × ×
Odpisy 283 680 251 472 × ×
frame-scrollup