Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace (IČO 62331558)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 26 450 000 28 609 560 27 606 000 27 606 000
- z toho transfery 2 835 400 2 787 000 2 787 000 2 787 000
Náklady - hlavní činnost 26 450 000 28 609 560 27 606 000 27 606 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 228 396 230 000 230 000 230 000
Náklady - doplňková činnost 100 000 120 524 120 524 120 524
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 128 396 109 476 109 476 109 476
Celkem výnosy 26 678 396 28 839 560 27 836 000 27 836 000
Celkem náklady 26 550 000 28 730 084 27 726 524 27 726 524
Výsledek hospodaření celkem 128 396 109 476 109 476 109 476
Náklady na platy 16 288 453 18 327 000 × ×
Odpisy 283 680 277 823 × ×
frame-scrollup