Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331566)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 500 000 30 285 790 28 535 000 28 535 000
- z toho transfery 4 905 000 4 928 000 4 928 000 4 928 000
Náklady - hlavní činnost 28 500 000 30 285 790 28 535 000 28 535 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 302 227 360 000 360 000 360 000
Náklady - doplňková činnost 143 000 200 000 200 000 200 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 159 227 160 000 160 000 160 000
Celkem výnosy 28 802 227 30 645 790 28 895 000 28 895 000
Celkem náklady 28 643 000 30 485 790 28 735 000 28 735 000
Výsledek hospodaření celkem 159 227 160 000 160 000 160 000
Náklady na platy 16 295 904 17 612 000 × ×
Odpisy 897 294 909 509 × ×
frame-scrollup