Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331566)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 23 042 072 25 969 416 24 576 000 24 576 000
- z toho transfery 4 690 000 4 815 000 4 815 000 4 815 000
Náklady - hlavní činnost 23 072 857 25 969 416 24 576 000 24 576 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -30 785 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 350 000 349 000 349 000 349 000
Náklady - doplňková činnost 185 000 194 090 194 090 194 090
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 165 000 154 910 154 910 154 910
Celkem výnosy 23 392 072 26 318 416 24 925 000 24 925 000
Celkem náklady 23 257 857 26 163 506 24 770 090 24 770 090
Výsledek hospodaření celkem 134 215 154 910 154 910 154 910
Náklady na platy 13 613 846 14 879 000 × ×
Odpisy 735 165 738 373 × ×
frame-scrollup