Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 28 328 000 26 029 487 25 130 000 25 180 000
- z toho transfery 8 298 223 2 890 000 2 948 000 3 006 960
Náklady - hlavní činnost 28 353 000 26 074 487 25 150 000 25 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -25 000 -45 000 -20 000 -20 000
Výnosy - doplňková činnost 420 000 435 000 425 000 430 000
Náklady - doplňková činnost 220 000 235 100 230 000 235 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 200 000 199 900 195 000 195 000
Celkem výnosy 28 748 000 26 464 487 25 555 000 25 610 000
Celkem náklady 28 573 000 26 309 587 25 380 000 25 435 000
Výsledek hospodaření celkem 175 000 154 900 175 000 175 000
Náklady na platy 14 117 048 16 074 000 × ×
Odpisy 912 851 891 187 × ×
frame-scrollup