Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 455 000 29 779 400 28 846 500 28 892 350
- z toho transfery 3 150 000 2 890 000 2 933 500 2 977 350
Náklady - hlavní činnost 28 463 000 29 795 100 28 860 000 28 905 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -8 000 -15 700 -13 500 -12 650
Výnosy - doplňková činnost 432 000 470 000 475 000 475 000
Náklady - doplňková činnost 222 000 259 200 260 000 260 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 210 000 210 800 215 000 215 000
Celkem výnosy 28 887 000 30 249 400 29 321 500 29 367 350
Celkem náklady 28 685 000 30 054 300 29 120 000 29 165 000
Výsledek hospodaření celkem 202 000 195 100 201 500 202 350
Náklady na platy 17 928 889 19 147 200 × ×
Odpisy 1 040 472 1 064 932 × ×
frame-scrollup