Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (IČO 62331582)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 678 764 30 255 296 30 300 000 30 300 000
- z toho transfery 3 994 000 3 840 000 3 840 000 3 840 000
Náklady - hlavní činnost 28 678 764 30 255 296 30 300 000 30 300 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 410 000 421 000 420 000 420 000
Náklady - doplňková činnost 190 000 206 000 205 000 205 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 220 000 215 000 215 000 215 000
Celkem výnosy 29 088 764 30 676 296 30 720 000 30 720 000
Celkem náklady 28 868 764 30 461 296 30 505 000 30 505 000
Výsledek hospodaření celkem 220 000 215 000 215 000 215 000
Náklady na platy 17 800 000 19 156 000 × ×
Odpisy 812 472 697 632 × ×
frame-scrollup