Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (IČO 62331582)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 938 881 28 962 268 28 960 568 28 960 568
- z toho transfery 3 796 500 3 794 000 3 794 000 3 794 000
Náklady - hlavní činnost 25 938 881 28 960 568 28 960 568 28 960 568
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 1 700 0 0
Výnosy - doplňková činnost 390 000 390 000 385 000 380 000
Náklady - doplňková činnost 209 500 211 200 208 000 205 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 180 500 178 800 177 000 175 000
Celkem výnosy 26 328 881 29 352 268 29 345 568 29 340 568
Celkem náklady 26 148 381 29 171 768 29 168 568 29 165 568
Výsledek hospodaření celkem 180 500 180 500 177 000 175 000
Náklady na platy 16 090 298 18 165 000 × ×
Odpisy 812 472 812 472 × ×
frame-scrollup