Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331639)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 27 351 578 29 670 277 29 200 000 29 200 000
- z toho transfery 5 808 881 5 900 000 4 450 000 4 450 000
Náklady - hlavní činnost 27 351 578 29 670 277 29 200 000 29 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 400 000 335 000 335 000 335 000
Náklady - doplňková činnost 400 000 335 000 335 000 335 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 27 751 578 30 005 277 29 535 000 29 535 000
Celkem náklady 27 751 578 30 005 277 29 535 000 29 535 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 651 319 16 772 150 × ×
Odpisy 1 026 384 1 026 384 × ×
frame-scrollup