Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331639)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 30 122 738 32 565 638 33 000 000 33 000 000
- z toho transfery 6 220 000 4 807 000 5 000 000 5 000 000
Náklady - hlavní činnost 30 122 738 32 565 638 33 000 000 33 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 600 000 610 000 500 000 500 000
Náklady - doplňková činnost 600 000 610 000 500 000 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 30 722 738 33 175 638 33 500 000 33 500 000
Celkem náklady 30 722 738 33 175 638 33 500 000 33 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 16 949 242 18 791 150 × ×
Odpisy 1 028 552 955 428 × ×
frame-scrollup