Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331647)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 26 557 000 27 386 005 27 386 005 27 386 005
- z toho transfery 470 000 470 000 470 000 470 000
Náklady - hlavní činnost 26 557 000 27 386 005 27 386 005 27 386 005
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 297 000 297 000 297 000 297 000
Náklady - doplňková činnost 156 000 156 000 156 000 156 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 141 000 141 000 141 000 141 000
Celkem výnosy 26 854 000 27 683 005 27 683 005 27 683 005
Celkem náklady 26 713 000 27 542 005 27 542 005 27 542 005
Výsledek hospodaření celkem 141 000 141 000 141 000 141 000
Náklady na platy 16 036 680 17 731 000 × ×
Odpisy 532 146 532 146 × ×
frame-scrollup