Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331647)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 22 184 000 25 238 005 25 047 728 24 538 000
- z toho transfery 459 000 474 000 474 000 474 000
Náklady - hlavní činnost 22 184 000 25 238 005 25 047 728 24 538 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 370 000 370 000 370 000 370 000
Náklady - doplňková činnost 246 000 255 000 255 000 255 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 124 000 115 000 115 000 115 000
Celkem výnosy 22 554 000 25 608 005 25 417 728 24 908 000
Celkem náklady 22 430 000 25 493 005 25 302 728 24 793 000
Výsledek hospodaření celkem 124 000 115 000 115 000 115 000
Náklady na platy 13 787 000 15 806 000 × ×
Odpisy 522 208 542 402 × ×
frame-scrollup