Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace (IČO 62331663)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 670 000 28 311 000 28 330 000 28 330 000
- z toho transfery 29 000 29 000 29 000 29 000
Náklady - hlavní činnost 25 670 000 28 311 000 28 330 000 28 330 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 205 600 200 000 200 000 200 000
Náklady - doplňková činnost 115 600 120 000 120 000 120 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 90 000 80 000 80 000 80 000
Celkem výnosy 25 875 600 28 511 000 28 530 000 28 530 000
Celkem náklady 25 785 600 28 431 000 28 450 000 28 450 000
Výsledek hospodaření celkem 90 000 80 000 80 000 80 000
Náklady na platy 16 540 820 18 581 000 × ×
Odpisy 39 370 39 370 × ×
frame-scrollup