Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace (IČO 62331663)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 30 009 199 31 568 000 31 568 000 31 568 000
- z toho transfery 39 000 29 000 29 000 29 000
Náklady - hlavní činnost 30 009 199 31 568 000 31 568 000 31 568 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 237 810 240 000 240 000 240 000
Náklady - doplňková činnost 137 810 140 000 140 000 140 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 30 247 009 31 808 000 31 808 000 31 808 000
Celkem náklady 30 147 009 31 708 000 31 708 000 31 708 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 18 789 094 20 484 000 × ×
Odpisy 39 370 39 370 × ×
frame-scrollup