Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331680)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 14 760 219 15 380 169 14 950 000 14 950 000
- z toho transfery 342 000 236 000 236 000 236 000
Náklady - hlavní činnost 14 705 221 15 373 152 14 950 000 14 950 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 54 998 7 017 0 0
Výnosy - doplňková činnost 90 573 92 000 92 000 92 000
Náklady - doplňková činnost 45 571 54 017 54 000 54 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 45 002 37 983 38 000 38 000
Celkem výnosy 14 850 792 15 472 169 15 042 000 15 042 000
Celkem náklady 14 750 792 15 427 169 15 004 000 15 004 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 45 000 38 000 38 000
Náklady na platy 9 079 798 9 869 900 × ×
Odpisy 252 972 252 972 × ×
frame-scrollup