Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331680)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 12 933 576 14 088 000 14 800 000 14 800 000
- z toho transfery 342 000 236 000 236 000 236 000
Náklady - hlavní činnost 12 914 221 14 088 000 14 800 000 14 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 19 355 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 98 500 101 000 100 000 100 000
Náklady - doplňková činnost 55 000 59 517 60 000 60 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 43 500 41 483 40 000 40 000
Celkem výnosy 13 032 076 14 189 000 14 900 000 14 900 000
Celkem náklady 12 969 221 14 147 517 14 860 000 14 860 000
Výsledek hospodaření celkem 62 855 41 483 40 000 40 000
Náklady na platy 7 955 915 8 972 400 × ×
Odpisy 252 972 252 972 × ×
frame-scrollup