Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace (IČO 62331698)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 930 000 9 166 000 8 500 000 8 500 000
- z toho transfery 43 000 673 000 43 000 43 000
Náklady - hlavní činnost 7 880 000 9 116 000 8 450 000 8 450 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Výnosy - doplňková činnost 18 100 13 000 13 000 13 000
Náklady - doplňková činnost 5 100 7 000 7 000 7 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 13 000 6 000 6 000 6 000
Celkem výnosy 7 948 100 9 179 000 8 513 000 8 513 000
Celkem náklady 7 885 100 9 123 000 8 457 000 8 457 000
Výsledek hospodaření celkem 63 000 56 000 56 000 56 000
Náklady na platy 5 101 208 5 670 000 × ×
Odpisy 53 936 53 936 × ×
frame-scrollup