Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace (IČO 62331698)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 10 300 000 9 771 500 9 800 000 9 800 000
- z toho transfery 673 000 105 000 105 000 105 000
Náklady - hlavní činnost 10 300 000 9 771 500 9 800 000 9 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 13 000 13 000 13 000 13 000
Náklady - doplňková činnost 7 000 7 000 7 000 7 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 6 000 6 000 6 000 6 000
Celkem výnosy 10 313 000 9 784 500 9 813 000 9 813 000
Celkem náklady 10 307 000 9 778 500 9 807 000 9 807 000
Výsledek hospodaření celkem 6 000 6 000 6 000 6 000
Náklady na platy 5 802 147 6 428 000 × ×
Odpisy 53 936 115 469 × ×
frame-scrollup