Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace (IČO 62331701)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 8 644 054 10 979 000 10 979 000 10 979 000
- z toho transfery 26 000 26 000 26 000 26 000
Náklady - hlavní činnost 8 644 054 10 979 000 10 979 000 10 979 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 644 054 10 979 000 10 979 000 10 979 000
Celkem náklady 8 644 054 10 979 000 10 979 000 10 979 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 138 000 7 138 000 × ×
Odpisy 30 472 30 472 × ×
frame-scrollup