Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace (IČO 62331701)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 12 332 000 13 097 000 12 901 000 12 841 000
- z toho transfery 26 000 55 000 55 000 55 000
Náklady - hlavní činnost 12 202 000 13 097 000 12 901 000 12 841 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 130 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 20 000 30 000 30 000 30 000
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 12 352 000 13 127 000 12 931 000 12 871 000
Celkem náklady 12 202 000 13 097 000 12 901 000 12 841 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 7 693 081 8 504 000 × ×
Odpisy 45 283 57 636 × ×
frame-scrollup