Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 15 718 604 14 907 032 14 937 032 14 967 032
- z toho transfery 1 103 000 1 134 000 1 164 000 1 194 000
Náklady - hlavní činnost 15 718 604 14 907 032 14 937 032 14 967 032
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 718 604 14 907 032 14 937 032 14 967 032
Celkem náklady 15 718 604 14 907 032 14 937 032 14 967 032
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 580 874 9 941 000 × ×
Odpisy 69 295 68 436 × ×
frame-scrollup