Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 17 931 486 16 822 032 16 822 032 16 822 032
- z toho transfery 1 134 000 1 190 000 1 190 000 1 190 000
Náklady - hlavní činnost 17 931 486 16 822 032 16 822 032 16 822 032
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 931 486 16 822 032 16 822 032 16 822 032
Celkem náklady 17 931 486 16 822 032 16 822 032 16 822 032
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 242 099 11 225 000 × ×
Odpisy 68 436 68 436 × ×
frame-scrollup