Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331795)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 38 978 868 42 798 078 42 051 292 38 579 387
- z toho transfery 5 112 140 5 183 000 5 183 000 5 183 000
Náklady - hlavní činnost 39 018 868 42 838 078 42 051 292 38 579 387
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -40 000 -40 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 310 474 327 036 310 200 310 200
Náklady - doplňková činnost 215 586 231 244 265 231 265 231
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 94 888 95 792 44 969 44 969
Celkem výnosy 39 289 342 43 125 114 42 361 492 38 889 587
Celkem náklady 39 234 454 43 069 322 42 316 523 38 844 618
Výsledek hospodaření celkem 54 888 55 792 44 969 44 969
Náklady na platy 22 185 715 24 464 360 × ×
Odpisy 1 393 326 1 306 428 × ×
frame-scrollup