Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331795)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 35 849 486 36 371 607 37 000 000 37 500 000
- z toho transfery 5 103 796 5 010 000 5 010 000 5 010 000
Náklady - hlavní činnost 35 914 074 36 371 607 37 065 000 37 560 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -64 588 0 -65 000 -60 000
Výnosy - doplňková činnost 346 264 346 264 346 264 346 264
Náklady - doplňková činnost 231 160 229 870 229 870 229 870
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 115 104 116 394 116 394 116 394
Celkem výnosy 36 195 750 36 717 871 37 346 264 37 846 264
Celkem náklady 36 145 234 36 601 477 37 294 870 37 789 870
Výsledek hospodaření celkem 50 516 116 394 51 394 56 394
Náklady na platy 19 243 100 20 701 879 × ×
Odpisy 1 357 724 1 360 548 × ×
frame-scrollup