Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace (IČO 63024594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 177 112 13 522 000 14 874 000 16 361 000
- z toho transfery 12 891 680 12 600 000 12 600 000 12 600 000
Náklady - hlavní činnost 12 919 314 13 522 000 14 874 000 16 361 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 257 798 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 6 000
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 6 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 177 112 13 522 000 14 874 000 16 367 000
Celkem náklady 12 919 314 13 522 000 14 874 000 16 367 000
Výsledek hospodaření celkem 257 798 0 0 0
Náklady na platy 8 474 453 8 898 000 × ×
Odpisy 111 552 112 000 × ×
frame-scrollup