Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace (IČO 63024594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 14 549 000 15 563 446 15 563 446 15 563 446
- z toho transfery 14 112 000 15 300 000 15 300 000 15 300 000
Náklady - hlavní činnost 14 549 000 15 563 446 15 563 446 15 563 446
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 549 000 15 563 446 15 563 446 15 563 446
Celkem náklady 14 549 000 15 563 446 15 563 446 15 563 446
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 218 000 9 571 845 × ×
Odpisy 112 000 136 000 × ×
frame-scrollup