Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 63024616)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 60 008 440 62 578 145 63 560 000 63 560 000
- z toho transfery 4 229 000 4 406 000 4 406 000 4 406 000
Náklady - hlavní činnost 59 958 440 62 578 145 63 560 000 63 560 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 50 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 41 000 47 340 47 000 47 000
Náklady - doplňková činnost 23 000 47 340 47 000 47 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 18 000 0 0 0
Celkem výnosy 60 049 440 62 625 485 63 607 000 63 607 000
Celkem náklady 59 981 440 62 625 485 63 607 000 63 607 000
Výsledek hospodaření celkem 68 000 0 0 0
Náklady na platy 39 242 657 42 368 877 × ×
Odpisy 353 604 353 604 × ×
frame-scrollup