Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 63024616)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 49 139 000 53 115 288 54 520 000 54 520 000
- z toho transfery 4 181 000 4 299 000 4 299 000 4 299 000
Náklady - hlavní činnost 49 089 000 53 115 288 54 520 000 54 520 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 50 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 34 000 50 076 50 000 50 000
Náklady - doplňková činnost 31 000 50 076 50 000 50 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 000 0 0 0
Celkem výnosy 49 173 000 53 165 364 54 570 000 54 570 000
Celkem náklady 49 120 000 53 165 364 54 570 000 54 570 000
Výsledek hospodaření celkem 53 000 0 0 0
Náklady na platy 32 644 833 35 554 000 × ×
Odpisy 352 045 353 604 × ×
frame-scrollup