Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace (IČO 63731371)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 42 000 000 43 490 072 43 490 072 43 490 072
- z toho transfery 6 098 000 6 181 000 6 181 000 6 181 000
Náklady - hlavní činnost 42 400 000 43 951 572 43 951 572 43 951 572
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -400 000 -461 500 -461 500 -461 500
Výnosy - doplňková činnost 1 700 000 1 780 000 1 780 000 1 780 000
Náklady - doplňková činnost 1 230 316 1 248 816 1 248 816 1 248 816
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 469 684 531 184 531 184 531 184
Celkem výnosy 43 700 000 45 270 072 45 270 072 45 270 072
Celkem náklady 43 630 316 45 200 388 45 200 388 45 200 388
Výsledek hospodaření celkem 69 684 69 684 69 684 69 684
Náklady na platy 19 134 000 21 730 000 × ×
Odpisy 1 453 586 1 494 088 × ×
frame-scrollup