Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace (IČO 63731983)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 12 390 000 13 707 000 13 217 000 13 157 000
- z toho transfery 53 000 59 000 59 000 59 000
Náklady - hlavní činnost 12 280 000 13 707 000 13 217 000 13 157 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 110 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 67 000 88 000 88 000 88 000
Náklady - doplňková činnost 47 000 68 000 68 000 68 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 20 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 12 457 000 13 795 000 13 305 000 13 245 000
Celkem náklady 12 327 000 13 775 000 13 285 000 13 225 000
Výsledek hospodaření celkem 130 000 20 000 20 000 20 000
Náklady na platy 7 986 967 8 786 000 × ×
Odpisy 107 591 108 876 × ×
frame-scrollup