Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace (IČO 63731983)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 10 796 000 11 754 000 11 780 000 11 780 000
- z toho transfery 53 000 53 000 53 000 53 000
Náklady - hlavní činnost 10 796 000 11 754 000 11 780 000 11 780 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 49 347 90 000 90 000 90 000
Náklady - doplňková činnost 45 101 84 420 85 000 85 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 246 5 580 5 000 5 000
Celkem výnosy 10 845 347 11 844 000 11 870 000 11 870 000
Celkem náklady 10 841 101 11 838 420 11 865 000 11 865 000
Výsledek hospodaření celkem 4 246 5 580 5 000 5 000
Náklady na platy 6 901 433 7 710 100 × ×
Odpisy 106 632 113 284 × ×
frame-scrollup