Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace (IČO 64120384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 14 534 740 16 149 556 16 500 000 16 500 000
- z toho transfery 185 000 185 000 185 000 185 000
Náklady - hlavní činnost 14 540 000 16 152 276 16 500 000 16 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -5 260 -2 720 0 0
Výnosy - doplňková činnost 52 500 40 658 40 000 40 000
Náklady - doplňková činnost 31 200 21 988 22 000 22 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 21 300 18 670 18 000 18 000
Celkem výnosy 14 587 240 16 190 214 16 540 000 16 540 000
Celkem náklady 14 571 200 16 174 264 16 522 000 16 522 000
Výsledek hospodaření celkem 16 040 15 950 18 000 18 000
Náklady na platy 8 949 840 10 041 070 × ×
Odpisy 231 276 231 276 × ×
frame-scrollup