Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace (IČO 64120384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 17 060 933 18 323 556 18 500 000 18 500 000
- z toho transfery 184 000 184 000 184 000 184 000
Náklady - hlavní činnost 17 067 289 18 323 311 18 500 000 18 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -6 356 245 0 0
Výnosy - doplňková činnost 62 300 60 130 60 130 60 130
Náklady - doplňková činnost 38 944 41 630 41 630 41 630
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 23 356 18 500 18 500 18 500
Celkem výnosy 17 123 233 18 383 686 18 560 130 18 560 130
Celkem náklady 17 106 233 18 364 941 18 541 630 18 541 630
Výsledek hospodaření celkem 17 000 18 745 18 500 18 500
Náklady na platy 10 393 750 11 434 500 × ×
Odpisy 231 276 231 276 × ×
frame-scrollup