Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 64120392)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 10 186 683 11 050 000 11 050 000 11 050 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 10 186 683 11 050 000 11 050 000 11 050 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 186 683 11 050 000 11 050 000 11 050 000
Celkem náklady 10 186 683 11 050 000 11 050 000 11 050 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 796 353 7 442 000 × ×
Odpisy 16 610 14 260 × ×
frame-scrollup