Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 64120392)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 8 615 000 9 591 610 9 591 610 9 591 610
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 8 615 000 9 591 610 9 591 610 9 591 610
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 615 000 9 591 610 9 591 610 9 591 610
Celkem náklady 8 615 000 9 591 610 9 591 610 9 591 610
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 698 908 6 427 000 × ×
Odpisy 19 960 16 610 × ×
frame-scrollup