Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace (IČO 64125912)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 30 731 573 34 859 412 35 905 194 36 982 350
- z toho transfery 1 581 000 1 601 000 1 617 000 1 633 000
Náklady - hlavní činnost 30 815 103 34 997 112 36 042 894 37 120 050
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -83 530 -137 700 -137 700 -137 700
Výnosy - doplňková činnost 556 860 780 000 780 000 780 000
Náklady - doplňková činnost 473 330 642 300 642 300 642 300
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 83 530 137 700 137 700 137 700
Celkem výnosy 31 288 433 35 639 412 36 685 194 37 762 350
Celkem náklady 31 288 433 35 639 412 36 685 194 37 762 350
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 814 068 22 743 000 × ×
Odpisy 182 100 182 592 × ×
frame-scrollup