Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace (IČO 64125912)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 26 451 156 28 650 412 29 815 000 29 815 000
- z toho transfery 1 538 000 1 581 000 3 440 000 3 550 000
Náklady - hlavní činnost 26 455 551 28 727 012 29 893 600 29 893 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -4 395 -76 600 -78 600 -78 600
Výnosy - doplňková činnost 519 896 649 000 652 000 652 000
Náklady - doplňková činnost 443 896 572 400 573 400 573 400
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 76 000 76 600 78 600 78 600
Celkem výnosy 26 971 052 29 299 412 30 467 000 30 467 000
Celkem náklady 26 899 447 29 299 412 30 467 000 30 467 000
Výsledek hospodaření celkem 71 605 0 0 0
Náklady na platy 17 119 412 18 541 000 × ×
Odpisy 709 884 709 884 × ×
frame-scrollup