Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 64628116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 490 177 14 937 000 14 967 480 14 967 480
- z toho transfery 3 000 12 000 12 000 12 000
Náklady - hlavní činnost 13 522 697 14 969 520 15 000 000 15 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -32 520 -32 520 -32 520 -32 520
Výnosy - doplňková činnost 43 056 44 520 45 520 45 520
Náklady - doplňková činnost 10 536 12 000 13 000 13 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 32 520 32 520 32 520 32 520
Celkem výnosy 13 533 233 14 981 520 15 013 000 15 013 000
Celkem náklady 13 533 233 14 981 520 15 013 000 15 013 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 952 476 10 074 000 × ×
Odpisy 19 164 24 924 × ×
frame-scrollup