Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 64628116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 15 657 000 17 199 500 17 200 000 17 200 000
- z toho transfery 12 000 12 000 12 000 12 000
Náklady - hlavní činnost 15 689 520 17 232 020 17 232 520 17 232 520
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -32 520 -32 520 -32 520 -32 520
Výnosy - doplňková činnost 41 664 44 400 44 520 44 520
Náklady - doplňková činnost 9 144 11 880 12 000 12 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 32 520 32 520 32 520 32 520
Celkem výnosy 15 698 664 17 243 900 17 244 520 17 244 520
Celkem náklady 15 698 664 17 243 900 17 244 520 17 244 520
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 422 296 11 490 000 × ×
Odpisy 24 924 24 924 × ×
frame-scrollup