Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (IČO 64628124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 13 082 966 14 638 725 14 558 000 14 638 000
- z toho transfery 2 240 000 2 173 000 2 253 000 2 333 000
Náklady - hlavní činnost 13 082 966 14 638 725 14 558 000 14 638 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 082 966 14 638 725 14 558 000 14 638 000
Celkem náklady 13 082 966 14 638 725 14 558 000 14 638 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 7 912 546 8 914 000 × ×
Odpisy 233 996 233 996 × ×
frame-scrollup