Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (IČO 64628124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 14 889 754 16 044 506 16 251 506 16 476 506
- z toho transfery 2 288 000 2 293 000 2 500 000 2 725 000
Náklady - hlavní činnost 14 889 754 16 044 506 16 251 506 16 476 506
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 889 754 16 044 506 16 251 506 16 476 506
Celkem náklady 14 889 754 16 044 506 16 251 506 16 476 506
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 083 406 9 825 000 × ×
Odpisy 244 744 248 911 × ×
frame-scrollup