Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace (IČO 64628141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 7 860 621 10 792 000 10 792 000 10 792 000
- z toho transfery 1 458 000 1 410 000 1 410 000 1 410 000
Náklady - hlavní činnost 7 860 621 10 792 000 10 792 000 10 792 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Celkem výnosy 7 903 391 10 834 770 10 834 770 10 834 770
Celkem náklady 7 860 621 10 792 000 10 792 000 10 792 000
Výsledek hospodaření celkem 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady na platy 5 751 170 6 310 000 × ×
Odpisy 255 238 255 238 × ×
frame-scrollup