Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace (IČO 64628141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 6 586 468 9 351 000 9 351 000 9 351 000
- z toho transfery 1 405 000 1 458 000 1 458 000 1 458 000
Náklady - hlavní činnost 6 586 468 9 351 000 9 351 000 9 351 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Celkem výnosy 6 629 238 9 393 770 9 393 770 9 393 770
Celkem náklady 6 586 468 9 351 000 9 351 000 9 351 000
Výsledek hospodaření celkem 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady na platy 4 811 370 5 441 000 × ×
Odpisy 255 324 255 328 × ×
frame-scrollup