Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace (IČO 64628159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 46 739 000 51 215 413 50 434 000 49 424 000
- z toho transfery 2 310 000 2 335 000 2 335 000 2 335 000
Náklady - hlavní činnost 46 713 000 51 217 413 50 434 000 49 424 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 26 000 -2 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 4 560 2 000 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 560 2 000 0 0
Celkem výnosy 46 743 560 51 217 413 50 434 000 49 424 000
Celkem náklady 46 713 000 51 217 413 50 434 000 49 424 000
Výsledek hospodaření celkem 30 560 0 0 0
Náklady na platy 31 797 000 34 644 000 × ×
Odpisy 312 760 312 545 × ×
frame-scrollup