Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace (IČO 64628159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 40 643 420 45 282 413 43 700 000 43 700 000
- z toho transfery 2 561 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000
Náklady - hlavní činnost 40 630 000 45 284 813 43 700 000 43 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 13 420 -2 400 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 580 2 400 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 580 2 400 0 0
Celkem výnosy 40 646 000 45 284 813 43 700 000 43 700 000
Celkem náklady 40 630 000 45 284 813 43 700 000 43 700 000
Výsledek hospodaření celkem 16 000 0 0 0
Náklady na platy 27 218 843 29 944 000 × ×
Odpisy 379 255 317 337 × ×
frame-scrollup