Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 25 649 123 28 599 621 28 600 000 28 600 000
- z toho transfery 3 844 750 2 847 000 2 847 000 2 847 000
Náklady - hlavní činnost 25 649 123 28 599 621 28 600 000 28 600 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 090 000 1 055 000 1 100 000 1 100 000
Náklady - doplňková činnost 1 070 000 1 021 979 1 080 000 1 080 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 20 000 33 021 20 000 20 000
Celkem výnosy 26 739 123 29 654 621 29 700 000 29 700 000
Celkem náklady 26 719 123 29 621 600 29 680 000 29 680 000
Výsledek hospodaření celkem 20 000 33 021 20 000 20 000
Náklady na platy 15 976 796 17 544 000 × ×
Odpisy 253 883 241 379 × ×
frame-scrollup