Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 20 381 904 24 412 899 24 400 000 24 400 000
- z toho transfery 3 025 000 2 954 000 2 954 000 2 954 000
Náklady - hlavní činnost 20 381 904 24 412 899 24 400 000 24 400 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 089 000 1 005 000 1 090 000 1 090 000
Náklady - doplňková činnost 1 080 491 972 926 1 080 000 1 080 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 8 509 32 074 10 000 10 000
Celkem výnosy 21 470 904 25 417 899 25 490 000 25 490 000
Celkem náklady 21 462 395 25 385 825 25 480 000 25 480 000
Výsledek hospodaření celkem 8 509 32 074 10 000 10 000
Náklady na platy 16 978 476 14 487 300 × ×
Odpisy 225 750 237 867 × ×
frame-scrollup