Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace (IČO 64628205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 19 681 118 22 627 643 19 530 000 19 530 000
- z toho transfery 1 576 000 1 493 000 1 493 000 1 493 000
Náklady - hlavní činnost 19 681 118 22 627 643 19 530 000 19 530 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 25 000 28 000 28 000 28 000
Náklady - doplňková činnost 17 000 20 000 20 000 20 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 8 000 8 000 8 000 8 000
Celkem výnosy 19 706 118 22 655 643 19 558 000 19 558 000
Celkem náklady 19 698 118 22 647 643 19 550 000 19 550 000
Výsledek hospodaření celkem 8 000 8 000 8 000 8 000
Náklady na platy 14 263 603 15 373 000 × ×
Odpisy 174 779 174 779 × ×
frame-scrollup