Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace (IČO 64628205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 18 379 246 19 734 876 19 607 000 19 607 000
- z toho transfery 1 346 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000
Náklady - hlavní činnost 18 379 246 19 734 876 19 607 000 19 607 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 25 000 30 000 30 000 30 000
Náklady - doplňková činnost 18 000 19 000 19 000 19 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 7 000 11 000 11 000 11 000
Celkem výnosy 18 404 246 19 764 876 19 637 000 19 637 000
Celkem náklady 18 397 246 19 753 876 19 626 000 19 626 000
Výsledek hospodaření celkem 7 000 11 000 11 000 11 000
Náklady na platy 11 998 163 13 106 424 × ×
Odpisy 191 290 174 779 × ×
frame-scrollup