Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace (IČO 64628221)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 35 343 708 38 719 810 38 719 810 38 719 810
- z toho transfery 369 000 370 000 370 000 370 000
Náklady - hlavní činnost 35 343 708 38 719 810 38 719 810 38 719 810
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 92 768 92 768 92 768 92 768
Náklady - doplňková činnost 25 538 25 538 25 538 25 538
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 67 230 67 230 67 230 67 230
Celkem výnosy 35 436 476 38 812 578 38 812 578 38 812 578
Celkem náklady 35 369 246 38 745 348 38 745 348 38 745 348
Výsledek hospodaření celkem 67 230 67 230 67 230 67 230
Náklady na platy 23 055 588 25 293 000 × ×
Odpisy 517 056 520 056 × ×
frame-scrollup