Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace (IČO 64628221)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 30 274 933 34 175 000 33 855 000 33 855 000
- z toho transfery 369 000 369 000 369 000 369 000
Náklady - hlavní činnost 30 274 933 34 175 000 33 855 000 33 855 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 18 151 18 151 18 151 18 151
Náklady - doplňková činnost 14 260 14 260 14 260 14 260
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 3 891 3 891 3 891 3 891
Celkem výnosy 30 293 084 34 193 151 33 873 151 33 873 151
Celkem náklady 30 289 193 34 189 260 33 869 260 33 869 260
Výsledek hospodaření celkem 3 891 3 891 3 891 3 891
Náklady na platy 19 922 799 21 855 000 × ×
Odpisy 559 696 512 154 × ×
frame-scrollup