Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace (IČO 66741335)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 28 948 463 30 550 095 30 550 095 30 550 095
- z toho transfery 2 475 000 2 506 000 2 506 000 2 506 000
Náklady - hlavní činnost 28 948 463 30 550 095 30 550 095 30 550 095
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 64 780 60 980 60 980 60 980
Náklady - doplňková činnost 47 498 47 498 47 498 47 498
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 17 282 13 482 13 482 13 482
Celkem výnosy 29 013 243 30 611 075 30 611 075 30 611 075
Celkem náklady 28 995 961 30 597 593 30 597 593 30 597 593
Výsledek hospodaření celkem 17 282 13 482 13 482 13 482
Náklady na platy 19 055 458 20 438 000 × ×
Odpisy 1 036 647 1 037 731 × ×
frame-scrollup