Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace (IČO 66741335)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 28 515 775 26 949 791 26 949 791 26 949 791
- z toho transfery 2 406 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000
Náklady - hlavní činnost 28 515 775 26 949 791 26 949 791 26 949 791
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 80 980 60 980 60 980 60 980
Náklady - doplňková činnost 47 498 47 498 47 498 47 498
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 33 482 13 482 13 482 13 482
Celkem výnosy 28 596 755 27 010 771 27 010 771 27 010 771
Celkem náklady 28 563 273 26 997 289 26 997 289 26 997 289
Výsledek hospodaření celkem 33 482 13 482 13 482 13 482
Náklady na platy 16 069 665 17 797 000 × ×
Odpisy 1 037 651 1 031 227 × ×
frame-scrollup