Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace (IČO 66932581)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 49 700 000 50 727 875 50 800 000 50 800 000
- z toho transfery 11 141 100 10 591 000 10 600 000 10 600 000
Náklady - hlavní činnost 50 100 000 51 177 875 51 200 000 51 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -400 000 -450 000 -400 000 -400 000
Výnosy - doplňková činnost 4 600 000 4 750 000 4 700 000 4 700 000
Náklady - doplňková činnost 4 200 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 400 000 450 000 400 000 400 000
Celkem výnosy 54 300 000 55 477 875 55 500 000 55 500 000
Celkem náklady 54 300 000 55 477 875 55 500 000 55 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 28 300 000 29 470 000 × ×
Odpisy 1 661 666 2 022 110 × ×
frame-scrollup