Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace (IČO 66932581)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 45 570 000 47 810 224 47 800 000 47 800 000
- z toho transfery 10 455 149 10 330 000 10 000 000 10 000 000
Náklady - hlavní činnost 45 970 000 48 210 224 48 200 000 48 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -400 000 -400 000 -400 000 -400 000
Výnosy - doplňková činnost 4 300 000 4 300 000 4 300 000 4 300 000
Náklady - doplňková činnost 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 400 000 400 000 400 000 400 000
Celkem výnosy 49 870 000 52 110 224 52 100 000 52 100 000
Celkem náklady 49 870 000 52 110 224 52 100 000 52 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 980 000 27 700 000 × ×
Odpisy 1 523 399 1 743 335 × ×
frame-scrollup