Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace (IČO 68177992)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 52 833 000 55 117 800 55 153 800 55 150 000
- z toho transfery 49 431 000 51 800 000 51 800 000 51 800 000
Náklady - hlavní činnost 52 833 000 55 117 800 55 153 800 55 150 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 89 000 96 200 96 200 100 000
Náklady - doplňková činnost 64 000 60 000 60 000 62 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 25 000 36 200 36 200 38 000
Celkem výnosy 52 922 000 55 214 000 55 250 000 55 250 000
Celkem náklady 52 897 000 55 177 800 55 213 800 55 212 000
Výsledek hospodaření celkem 25 000 36 200 36 200 38 000
Náklady na platy 32 174 070 34 374 834 × ×
Odpisy 519 556 688 560 × ×
frame-scrollup