Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace (IČO 68177992)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4791 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 47 991 000 54 302 000 54 292 000 54 292 000
- z toho transfery 45 485 000 51 230 000 51 230 000 51 230 000
Náklady - hlavní činnost 47 991 000 54 302 000 54 292 000 54 292 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 90 000 90 000 90 000 90 000
Náklady - doplňková činnost 90 000 90 000 90 000 90 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 48 081 000 54 392 000 54 382 000 54 382 000
Celkem náklady 48 081 000 54 392 000 54 382 000 54 382 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 794 000 33 480 000 × ×
Odpisy 500 000 508 000 × ×
frame-scrollup