Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace (IČO 68321261)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 55 067 879 64 845 297 71 100 000 71 100 000
- z toho transfery 12 907 670 12 816 000 14 100 000 14 100 000
Náklady - hlavní činnost 55 218 879 65 047 297 71 100 000 71 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -151 000 -202 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost 2 473 500 1 886 000 2 000 000 2 000 000
Náklady - doplňková činnost 2 322 500 1 684 000 2 000 000 2 000 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 151 000 202 000 0 0
Celkem výnosy 57 541 379 66 731 297 73 100 000 73 100 000
Celkem náklady 57 541 379 66 731 297 73 100 000 73 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 30 265 194 34 909 030 × ×
Odpisy 2 202 413 1 922 193 × ×
frame-scrollup