Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace (IČO 68321261)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 70 000 000 71 198 000 70 000 000 70 000 000
- z toho transfery 12 939 000 13 316 000 13 316 000 13 316 000
Náklady - hlavní činnost 70 350 000 71 398 000 70 200 000 70 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -350 000 -200 000 -200 000 -200 000
Výnosy - doplňková činnost 2 650 000 2 760 000 2 700 000 2 700 000
Náklady - doplňková činnost 2 300 000 2 560 000 2 500 000 2 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 350 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 72 650 000 73 958 000 72 700 000 72 700 000
Celkem náklady 72 650 000 73 958 000 72 700 000 72 700 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 38 200 000 40 420 082 × ×
Odpisy 2 389 723 2 207 904 × ×
frame-scrollup