Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 68334222)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 27 922 464 30 250 131 30 250 131 30 305 131
- z toho transfery 5 861 000 5 936 000 5 936 000 5 936 000
Náklady - hlavní činnost 27 839 265 30 250 131 30 250 131 30 305 131
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 83 199 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 27 922 464 30 250 131 30 250 131 30 305 131
Celkem náklady 27 839 265 30 250 131 30 250 131 30 305 131
Výsledek hospodaření celkem 83 199 0 0 0
Náklady na platy 15 510 704 17 038 302 × ×
Odpisy 505 413 500 777 × ×
frame-scrollup