Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 68334222)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 24 911 654 27 642 842 27 642 842 27 642 842
- z toho transfery 5 703 000 5 861 000 5 861 000 5 861 000
Náklady - hlavní činnost 24 855 829 27 642 842 27 642 842 27 642 842
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 55 825 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 24 911 654 27 642 842 27 642 842 27 642 842
Celkem náklady 24 855 829 27 642 842 27 642 842 27 642 842
Výsledek hospodaření celkem 55 825 0 0 0
Náklady na platy 13 420 480 15 092 240 × ×
Odpisy 503 697 505 413 × ×
frame-scrollup