Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace (IČO 68899092)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 30 812 137 33 379 408 33 500 000 33 700 000
- z toho transfery 39 000 39 000 39 000 39 000
Náklady - hlavní činnost 30 812 137 33 379 408 33 500 000 33 700 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 87 812 92 000 90 000 90 000
Náklady - doplňková činnost 82 860 83 064 85 000 85 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 952 8 936 5 000 5 000
Celkem výnosy 30 899 949 33 471 408 33 590 000 33 790 000
Celkem náklady 30 894 997 33 462 472 33 585 000 33 785 000
Výsledek hospodaření celkem 4 952 8 936 5 000 5 000
Náklady na platy 20 299 149 22 341 850 × ×
Odpisy 103 263 111 408 × ×
frame-scrollup