Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace (IČO 68899092)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 27 036 121 29 749 908 30 300 000 30 500 000
- z toho transfery 44 000 39 000 39 000 39 000
Náklady - hlavní činnost 27 036 121 29 749 908 30 300 000 30 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 36 158 32 000 30 000 30 000
Náklady - doplňková činnost 30 000 26 219 25 000 25 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 6 158 5 781 5 000 5 000
Celkem výnosy 27 072 279 29 781 908 30 330 000 30 530 000
Celkem náklady 27 066 121 29 776 127 30 325 000 30 525 000
Výsledek hospodaření celkem 6 158 5 781 5 000 5 000
Náklady na platy 17 586 591 19 685 450 × ×
Odpisy 105 984 100 548 × ×
frame-scrollup