Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 68899106)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 29 270 827 32 003 000 32 150 000 32 200 000
- z toho transfery 27 000 27 000 27 000 27 000
Náklady - hlavní činnost 29 058 048 31 726 198 31 895 000 31 910 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 212 779 276 802 255 000 290 000
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 29 270 827 32 003 000 32 150 000 32 200 000
Celkem náklady 29 058 048 31 726 198 31 895 000 31 910 000
Výsledek hospodaření celkem 212 779 276 802 255 000 290 000
Náklady na platy 26 759 006 21 589 000 × ×
Odpisy 150 654 153 072 × ×
frame-scrollup