Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 68899106)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 746 932 28 171 000 27 800 470 27 850 500
- z toho transfery 27 000 27 000 27 000 27 000
Náklady - hlavní činnost 25 464 763 27 872 236 27 530 000 27 560 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 282 169 298 764 270 470 290 500
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 25 746 932 28 171 000 27 800 470 27 850 500
Celkem náklady 25 464 763 27 872 236 27 530 000 27 560 000
Výsledek hospodaření celkem 282 169 298 764 270 470 290 500
Náklady na platy 16 898 131 18 999 000 × ×
Odpisy 104 712 148 236 × ×
frame-scrollup