Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace (IČO 69610126)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 25 351 343 28 315 354 28 275 000 27 788 000
- z toho transfery 1 984 000 2 003 000 2 003 000 2 003 000
Náklady - hlavní činnost 25 351 343 28 315 354 28 275 000 27 788 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 25 351 343 28 315 354 28 275 000 27 788 000
Celkem náklady 25 351 343 28 315 354 28 275 000 27 788 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 16 896 015 19 045 000 × ×
Odpisy 166 043 164 662 × ×
frame-scrollup