Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace (IČO 69610126)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 30 534 509 32 072 364 31 359 089 31 265 625
- z toho transfery 2 419 600 2 087 000 2 087 000 2 087 000
Náklady - hlavní činnost 30 534 509 32 072 364 31 359 089 31 265 625
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 30 534 509 32 072 364 31 359 089 31 265 625
Celkem náklady 30 534 509 32 072 364 31 359 089 31 265 625
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 234 911 21 441 000 × ×
Odpisy 219 556 187 566 × ×
frame-scrollup