Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 69610134)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 24 181 335 26 037 359 25 883 419 25 883 419
- z toho transfery 3 303 753 2 818 000 2 818 000 2 818 000
Náklady - hlavní činnost 24 181 335 26 037 359 25 883 419 25 883 419
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 24 181 335 26 037 359 25 883 419 25 883 419
Celkem náklady 24 181 335 26 037 359 25 883 419 25 883 419
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 284 419 16 787 000 × ×
Odpisy 597 722 592 786 × ×
frame-scrollup