Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 69610134)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 29 888 000 30 657 814 30 379 500 30 379 500
- z toho transfery 3 385 900 2 902 000 2 902 000 2 902 000
Náklady - hlavní činnost 29 888 000 30 657 814 30 379 500 30 379 500
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 500 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 500 0 0 0
Celkem výnosy 29 889 500 30 657 814 30 379 500 30 379 500
Celkem náklady 29 888 000 30 657 814 30 379 500 30 379 500
Výsledek hospodaření celkem 1 500 0 0 0
Náklady na platy 19 211 868 20 223 967 × ×
Odpisy 593 506 597 223 × ×
frame-scrollup