Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace (IČO 70632090)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 12 566 591 13 670 000 13 088 000 13 092 600
- z toho transfery 896 000 673 000 673 000 673 000
Náklady - hlavní činnost 12 566 591 13 670 000 13 088 000 13 092 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 566 591 13 670 000 13 088 000 13 092 600
Celkem náklady 12 566 591 13 670 000 13 088 000 13 092 600
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 469 814 9 128 000 × ×
Odpisy 3 006 3 006 × ×
frame-scrollup