Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace (IČO 70632090)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 9 873 000 10 798 648 10 777 600 10 673 000
- z toho transfery 598 000 664 000 664 000 664 000
Náklady - hlavní činnost 9 873 000 10 798 648 10 777 600 10 673 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 873 000 10 798 648 10 777 600 10 673 000
Celkem náklady 9 873 000 10 798 648 10 777 600 10 673 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 432 281 7 440 000 × ×
Odpisy 3 006 3 006 × ×
frame-scrollup