Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace (IČO 70640696)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 7 782 595 8 390 000 8 378 000 8 378 000
- z toho transfery 675 900 535 000 540 000 545 000
Náklady - hlavní činnost 7 782 595 8 390 000 8 378 000 8 378 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 782 595 8 390 000 8 378 000 8 378 000
Celkem náklady 7 782 595 8 390 000 8 378 000 8 378 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 161 619 5 729 000 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup