Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace (IČO 70640696)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 9 495 061 9 337 000 9 380 420 9 338 900
- z toho transfery 1 250 404 592 000 597 920 603 900
Náklady - hlavní činnost 9 495 061 9 337 000 9 380 420 9 338 900
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 495 061 9 337 000 9 380 420 9 338 900
Celkem náklady 9 495 061 9 337 000 9 380 420 9 338 900
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 031 404 6 245 080 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup