Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace (IČO 70640700)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 9 986 179 10 711 800 10 682 000 10 702 000
- z toho transfery 1 930 000 1 973 000 1 993 000 2 013 000
Náklady - hlavní činnost 9 986 179 10 711 800 10 682 000 10 702 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 43 860 43 860 43 860 43 860
Náklady - doplňková činnost 43 860 43 860 43 860 43 860
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 030 039 10 755 660 10 725 860 10 745 860
Celkem náklady 10 030 039 10 755 660 10 725 860 10 745 860
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 891 610 6 356 000 × ×
Odpisy 425 282 425 282 × ×
frame-scrollup