Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace (IČO 70640700)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 12 946 590 13 847 000 13 865 940 13 885 070
- z toho transfery 1 973 000 1 894 000 1 912 940 1 932 070
Náklady - hlavní činnost 12 946 590 13 847 000 13 865 940 13 885 070
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady - doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 046 590 13 947 000 13 965 940 13 985 070
Celkem náklady 13 046 590 13 947 000 13 965 940 13 985 070
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 004 920 8 734 000 × ×
Odpisy 425 282 425 282 × ×
frame-scrollup