Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace (IČO 70640718)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 7 954 229 8 329 000 8 316 680 8 327 470
- z toho transfery 1 053 000 1 068 000 1 078 680 1 089 470
Náklady - hlavní činnost 7 954 229 8 329 000 8 316 680 8 327 470
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 7 954 229 8 329 000 8 316 680 8 327 470
Celkem náklady 7 954 229 8 329 000 8 316 680 8 327 470
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 998 377 5 310 000 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup