Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace (IČO 70640718)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 6 582 060 6 702 000 6 704 530 6 715 165
- z toho transfery 1 148 000 1 053 000 1 063 530 1 074 165
Náklady - hlavní činnost 6 582 060 6 702 000 6 704 530 6 715 165
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 6 582 060 6 702 000 6 704 530 6 715 165
Celkem náklady 6 582 060 6 702 000 6 704 530 6 715 165
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 3 978 065 4 112 080 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup