Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 70947911)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 8 536 414 8 316 800 8 649 470 8 995 450
- z toho transfery 2 452 000 1 468 000 1 526 720 1 587 790
Náklady - hlavní činnost 8 536 414 8 316 800 8 649 470 8 995 450
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 8 536 414 8 316 800 8 649 470 8 995 450
Celkem náklady 8 536 414 8 316 800 8 649 470 8 995 450
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 5 189 915 4 994 176 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup