Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 70947911)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 9 691 148 9 856 000 9 745 000 10 232 000
- z toho transfery 2 320 000 1 489 000 1 563 400 1 641 000
Náklady - hlavní činnost 9 691 148 9 856 000 9 745 000 10 232 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 9 691 148 9 856 000 9 745 000 10 232 000
Celkem náklady 9 691 148 9 856 000 9 745 000 10 232 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 008 068 5 751 000 × ×
Odpisy 0 0 × ×
frame-scrollup