Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 71172050)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 14 953 946 16 271 000 16 271 000 16 271 000
- z toho transfery 1 928 000 2 082 000 2 082 000 2 082 000
Náklady - hlavní činnost 14 953 946 16 271 000 16 271 000 16 271 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 65 000 65 000 65 000 65 000
Náklady - doplňková činnost 22 000 22 000 22 000 22 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 43 000 43 000 43 000 43 000
Celkem výnosy 15 018 946 16 336 000 16 336 000 16 336 000
Celkem náklady 14 975 946 16 293 000 16 293 000 16 293 000
Výsledek hospodaření celkem 43 000 43 000 43 000 43 000
Náklady na platy 9 440 877 10 323 176 × ×
Odpisy 7 915 7 915 × ×
frame-scrollup