Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace (IČO 71172050)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 19 509 147 21 169 000 20 719 000 20 719 000
- z toho transfery 2 082 000 2 005 000 2 005 000 2 005 000
Náklady - hlavní činnost 19 509 147 21 169 000 20 719 000 20 719 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 70 000 70 000 70 000 70 000
Náklady - doplňková činnost 49 000 49 000 49 000 49 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 21 000 21 000 21 000 21 000
Celkem výnosy 19 579 147 21 239 000 20 789 000 20 789 000
Celkem náklady 19 558 147 21 218 000 20 768 000 20 768 000
Výsledek hospodaření celkem 21 000 21 000 21 000 21 000
Náklady na platy 12 125 556 13 867 176 × ×
Odpisy 7 915 6 016 × ×
frame-scrollup