Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Vítkov, příspěvková organizace (IČO 71196951)

Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2018
Schválený rozpočet
2019 2020 2021
Výnosy - hlavní činnost 41 100 000 42 024 000 42 400 000 42 800 000
- z toho transfery 3 400 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Náklady - hlavní činnost 41 170 000 42 112 000 42 500 000 42 900 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -70 000 -88 000 -100 000 -100 000
Výnosy - doplňková činnost 640 000 650 000 680 000 680 000
Náklady - doplňková činnost 520 000 562 000 580 000 580 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 120 000 88 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 41 740 000 42 674 000 43 080 000 43 480 000
Celkem náklady 41 690 000 42 674 000 43 080 000 43 480 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 0 0 0
Náklady na platy 21 300 000 23 400 000 × ×
Odpisy 2 438 428 2 437 500 × ×
frame-scrollup