Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Domov Vítkov, příspěvková organizace (IČO 71196951)

Schváleno usnesením rady kraje č. 77/7031 ze dne 16. 12. 2019

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2019
Schválený rozpočet
2020 2021 2022
Výnosy - hlavní činnost 44 860 000 48 312 800 49 200 000 50 150 000
- z toho transfery 4 800 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000
Náklady - hlavní činnost 44 900 000 48 355 800 49 250 000 50 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -40 000 -43 000 -50 000 -50 000
Výnosy - doplňková činnost 464 200 500 000 540 000 550 000
Náklady - doplňková činnost 424 200 457 000 490 000 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 40 000 43 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 45 324 200 48 812 800 49 740 000 50 700 000
Celkem náklady 45 324 200 48 812 800 49 740 000 50 700 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 900 000 27 950 000 × ×
Odpisy 2 469 800 2 572 300 × ×
frame-scrollup